در جلسه هیات دولت : آنها که صبرا و شتیلا را درست کردند حق ندارند از خطر ایران سخن بگویند/تاریخ این واقعیت را می گویدکه هیچ کس نباید نگران موشک و یا تقویت بنیه دفاعی ایران باشد

چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 12:36

شناسه خبر: 103381