اگر براستی به فکر مردم یمن هستید، بمبهای ناپالم به عربستان ندهید

چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 16:13

شناسه خبر: 103225