آمریکا بارها بدنبال ضربه به ملت ایران و برجام برآمد، اما در انزوای جهانی قرار گرفت/ تا روزی که طرف مقابل پیمان شکنی نکند، پای پیمان خود می ایستیم

چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 16:12

شناسه خبر: 103223