همسایه خوبی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و خواهیم بود، بدخواهان نگران منافع خودشان، خرید ارزان نفت و فروش سلاحهای گران هستند

چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 16:11

شناسه خبر: 103221