شنبه 26 اسفند 1396 - 08:10
فارسی | العربية | English


با انزوا و عدم تعامل با جهان، رشد مطلوب علمی نخواهیم داشت/ تشکیک و سخت گیری بیجا به اساتید و دانشجویان، کارساز نیست

شناسه خبر: 103159 - 

شنبه 5 اسفند 1396 - 11:36

شناسه خبر: 103159

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها