علم بر مبنای تفکر مادی، ابزار قدرت و سلطه است/ علم بر مبنای تفکر اسلامی، در خدمت انسانها است/ هر علمی که به فهم جهان و خدمت به بشریت بینجامد، همراستای دین است

شنبه 5 اسفند 1396 - 11:33

شناسه خبر: 103157