يکشنبه 3 تير 1397 - 11:50
فارسی | العربية | English

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبط
دسته بندی علوم به دینی و ضد دینی، سنتی و جدید درست نیست؛ پیامبر مردم را به علم آموزی در همه شرایط توصیه فرمود

شناسه خبر: 103156 - 

شنبه 5 اسفند 1396 - 11:32

شناسه خبر: 103156

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها