فرامین اسلامی فرادینی است؛ پیامبر اسلام (ص) فرمود اگر مظلومی طلب کمک کند و یاری اش نکنید، در مسیر اسلام نیستید

پنحشنبه 26 بهمن 1396 - 23:46

شناسه خبر: 102958