دستگاهها موظفند تمام خدمات لازم را به طرح نوسازی بافت های فرسوده برسانند

سه شنبه 24 بهمن 1396 - 16:50

شناسه خبر: 102919