رئیس جمهور در اجتماع بزرگ مردم تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن: امروز هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند در سرنوشت ایران عزیز ما تأثیرگذار باشد

يکشنبه 22 بهمن 1396 - 17:46

شناسه خبر: 102887