در مراسم آغاز اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری : خشکسالی صدای آسمان و زلزله صدای زمین است؛ باید با برنامه آماده باشیم

پنحشنبه 19 بهمن 1396 - 15:14

شناسه خبر: 102814