شنبه 31 شهريور 1397 - 15:01
فارسی | العربية | English


در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : دولت برای توسعه اشتغال بر مبنای 300 هزار میلیارد تومان در 4 سال برنامه‌ریزی کرده بود، منتها تبصره 18 تا اینجایی که مجلس پیش رفته، مطابق با پیشنهاد دولت نیست

شناسه خبر: 102784 - 

سه شنبه 17 بهمن 1396 - 14:20

شناسه خبر: 102784

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- مصاحبه ها