در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی : اساس پیشرفت ما بر مبنای استقلال و اراده ملت برای تحول و پیشرفت است

سه شنبه 17 بهمن 1396 - 14:08

شناسه خبر: 102773