دکتر واعظی در اولین نشست شورای مدیران کل دفاتر وزارتی و روسای سازمانها و نهادها در دولت دوازدهم و افتتاح سامانه پایش اطلاعات کشور(پاک)

دوشنبه 16 بهمن 1396 - 17:41

شناسه خبر: 102722