رئیس جمهور در پایان سفر به استان کرمان و در جمع خبرنگاران

جمعه 13 بهمن 1396 - 12:14

شناسه خبر: 102664