زلزله کرمانشاه کم سابقه بود؛ از دقایق اول با وزیر کشور در تماس بودم و گروهی به منطقه اعزام شد/ تیم های امدادی کار بزرگی انجام دادند

دوشنبه 2 بهمن 1396 - 23:39

شناسه خبر: 102548