دولت نهم و دهم مالکیت نفتکش ها را به تامین اجتماعی داد/ از آغاز دولت یازدهم به دستگاهها دستور دادم مدیریت بنگاهها را واگذار کنند

دوشنبه 2 بهمن 1396 - 23:15

شناسه خبر: 102547