تقدیم استوارنامه سفیر لهستان

شناسه خبر: 102494 -

شنبه 30 دی 1396 - 12:16

شناسه خبر: 102494

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی