در اجلاس فوق العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول: برخی بجای مقابله با تهدید های صهیونیست ها، نسخه هایی را برای آینده فلسطین تجویز می کنند که در صورت عملی شدن، صهیونیست ها برای همیشه بر فلسطین مسلط خواهند شد

چهارشنبه 22 آذر 1396 - 19:41

شناسه خبر: 102021