هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی : تحول در بهره وری از آب بویژه در بخش کشاورزی ادامه می یابد

يکشنبه 19 آذر 1396 - 15:14

شناسه خبر: 101976