در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی : خیانت به کشورها قابل جبران است، اما خیانتی که بر اسلام کردند بار سنگینی بر دوش ما گذاشته است/ چهره اسلام را واژگونه نشان دادند؛ علما، نویسندگان و رسانه ها حقیقت اسلام را منتقل کنند

سه شنبه 14 آذر 1396 - 16:44

شناسه خبر: 101901