در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی : قدرتهای جهانی باید پاسخگو باشند که چرا جوانان منطقه را کشتند و آثار تاریخی و زیرساختی را ویران کردند/ کشتار مسلمانان تمدن نیست

سه شنبه 14 آذر 1396 - 16:39

شناسه خبر: 101898