رییس جمهور در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه سیستان و بلوچستان : اینکه گفته شود، روحانی دیروز به رأی مردم احتیاج داشت و امروز دیگر احتیاج ندارد، حتماً سخن ناروایی است. روحانی هر روز به رأی فرد فرد مردم ایران نیاز دارد

شنبه 11 آذر 1396 - 14:28

شناسه خبر: 101858