دکتر روحانی در اجتماع بزرگ مردم زابل : وعده من در سفر قبلی، آبادی 46 هزار هکتار زمین کشاورزی با آبیاری مدرن بود؛ 10 هزار هکتار آن آماده است که بخشی از آن بزودی آغاز به کار می کند

شنبه 11 آذر 1396 - 17:36

شناسه خبر: 101811