جنگ با تروریسم هنوز ‍پایان نیافته است؛ به هیچ وجه نباید پیروزی اخیر علیه داعش ما را از تداوم خطر تروریست های تکفیری در سوریه و منطقه غافل کند

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 20:49

شناسه خبر: 101733