رسالت بزرگ ما نه تنها مبارزه با تروریسم، بلکه تلاشی برای ریشه کنی اشکال تبعیض، فقر و خشونت در سراسر منطقه است

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 20:48

شناسه خبر: 101732