پایه های داعش فرو ریخته و بقیه گروه های تروریستی نیز در سراشیبی فروپاشی قرار گرفته اند/ضروری است مبارزه با تروریسم تا ریشه کنی آخرین هسته های تروریست های تکفیری در سوریه تداوم یابد

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 20:43

شناسه خبر: 101728