دکتر روحانی در اجلاس سران جمهوری ایران، روسیه و ترکیه

شناسه خبر: 101665 -

چهارشنبه 1 آذر 1396 - 19:53

شناسه خبر: 101665

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی

- سخنراني ها