هدف امام حسن مجتبی (ع) از صلح، ترک مخاصمه و نرمش قهرمانانه؛ ضرورت دنیای اسلام و تثبیت احکام اسلامی بود

چهارشنبه 24 آبان 1396 - 16:24

شناسه خبر: 101598