در جلسه امروز ستاد بحران در کرمانشاه، بودجه بازسازی و جبران خسارت ها اختصاص می یابد

سه شنبه 23 آبان 1396 - 15:36

شناسه خبر: 101591