قدردانی رییس جمهور از نیروهای مسلح و امدادی و همه یاری دهندگان به آسیب دیدگان زلزله در کرمانشاه

سه شنبه 23 آبان 1396 - 15:33

شناسه خبر: 101589