در جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه : پس از شکست انواع توطئه ها، بدخواهان دنبال نقشه‌ها و توطئه‌های جدیدی در منطقه هستند/ مردم و مسوولین کشور هوشیارند

شنبه 20 آبان 1396 - 14:27

شناسه خبر: 101518