در جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه : سخنان رئیس جمهور در خصوص وضعیت مالباختگان موسسات اعتباری گام های خوب برداشته شده، تسریع می شود/ مردم در بانکها و موسسات معتبر سپرده گذاری کنند

شنبه 20 آبان 1396 - 14:26

شناسه خبر: 101517