در جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه : سرعت تصمیم گیری و هماهنگی در برخی مسایل مهم، از جمله اهداف نشست سران قوا است

شنبه 20 آبان 1396 - 14:13

شناسه خبر: 101515