در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نیرو و علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس : در تولید هر سلاحی که برای دفاع نیاز داشته باشیم، تردید نخواهیم کرد/ موشک و قدرت دفاعی ایران با هیچ قانون بین المللی در تناقض نیست/ پاسخ هر نقض عهدی را قاطع خواهیم داد

يکشنبه 7 آبان 1396 - 10:00

شناسه خبر: 101366