در جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه : طی مسیر پیشرفت، در گرو اتحاد همه قوا و نیروهای کشور است/ جلسه سران قوا بیشتر و منظم تر برگزار می شود

دوشنبه 8 آبان 1396 - 08:49

شناسه خبر: 101354