در جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه : تیر استکبار جهانی در گسترش تروریسم و تغییر مرزهای جغرافیایی منطقه به سنگ خورده است/ کشتارهای منطقه ای باید متوقف شود

دوشنبه 8 آبان 1396 - 08:48

شناسه خبر: 101353