در جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه : سازوکاری برای امنیت بیشتر اقتصادی مردم و جذب بهتر سرمایه گذاری، بویژه از سوی کارآفرینان ایرانی خارج از کشور طراحی کردیم

دوشنبه 8 آبان 1396 - 08:47

شناسه خبر: 101352