در جلسه هیات دولت: سپاه محبوب دل ملت ایران و مردم منطقه است/ سپاه داعش را ذلیل کرده و اگر شما دلتان می خواست داعش را 20 سال در منطقه برای اهدافتان، نگه دارید، حقتان است که از سپاه عصبانی باشید

چهارشنبه 19 مهر 1396 - 08:13

شناسه خبر: 101138