در جلسه هیات دولت: ملت ایران همواره حامیان اصلی انقلاب و نظام در مسیر رسیدن به اهداف، استقرار امنیت و دستیابی به منافع ملی بوده اند

چهارشنبه 19 مهر 1396 - 08:12

شناسه خبر: 101137