در جلسه هیات دولت: همه اقوام ایرانی متحد، یکپارچه و در کنار هم هستند و امروز وحدت و اتحاد ما از هر روز دیگر بیشتر است

چهارشنبه 19 مهر 1396 - 08:10

شناسه خبر: 101135