در جلسه هیات دولت: آرامش، امنیت و آزادی سه پایه اصلی برای رسیدن به پیشرفت و اقتدار است/دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم؛ هدف ما امسال ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال برای جوانان است

چهارشنبه 19 مهر 1396 - 08:06

شناسه خبر: 101133