دکتر روحانی در دیدار وزیر خارجه پاکستان

دوشنبه 20 شهريور 1396 - 12:48

شناسه خبر: 100654