رییس جمهور در جمع سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در قزاقستان

يکشنبه 19 شهريور 1396 - 13:01

شناسه خبر: 100607