در ضیافت افطار با اساتید و پزشکان : می گفتند برجام آمد و فناوری هسته ای رفت؛ در اولین سال بعد برجام 43 فناوری جدید و بزرگترین پیشرفت ما به نتیجه رسید

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 20:35

شناسه خبر: 100110