دکتر روحانی در دیدار رییس پرزدیوم مجمع عالی خلق کره شمالی

يکشنبه 15 مرداد 1396 - 19:15

شناسه خبر: 100023