دکتر روحانی در دیدار رییس پرزدیوم مجمع عالی خلق کره شمالی

شناسه خبر: 100023 -

يکشنبه 15 مرداد 1396 - 19:15

شناسه خبر: 100023

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی