وقّعت ایران و السوید علی 5 مذکرات الشراکة

الخبر: 97682 -

السبت ١١ فبراير ٢٠١٧ - ١٢:٤٢

الخبر: 97682

- رئیس‌جمهوری